Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Standard )

101215 B00-4, B00-5, B00-6
Thương hiệu: CERAMIC SPEED
2,300,000đ
Mã Số: B00-4
Số lượng: 2
Chi tiết

Ceramicspeed Bearing 61702 ( 6702 ) : 

Inner Diameter: 15 mm

Outer Diameter: 21 mm

Width: 4 mm

 

Ceramicspeed Bearing 61802 ( 6802 ) : 

Inner Diameter: 15 mm

Outer Diameter: 24 mm

Width: 5 mm

 

Ceramicspeed Bearing 61902 ( 6902 ) : 

Inner Diameter: 15 mm

Outer Diameter: 28 mm

Width: 7 mm

Sản phẩm liên quan

Xem thêm