FSA Compressor TH-881-1 for Headset 1.1/8 inch Alloy Cap Black

Thương hiệu: FSA
500,000đ
Mã Số: B35-1
Tồn kho: 2
Chi tiết
  • Expanding wedge design eliminates the need for a star-fangled nut.
  • For 1.1/8" alloy steerer
  • For 22.0-24.1mm internal diameter steerer

Sản phẩm liên quan

Xem thêm
BEARING SPECIALIZED 35x45.3x7.3 ( 45 x 45 )
Mã Số: B35-5
500,000đ
FSA Bearing ( 6808RS ) ACB 1-1/2' 36x36x6.5
Mã Số: B00-37
450,000đ
Sold out
FSA Bearing ACB 1-3/8' 36x45x6.5
FSA Bearing ACB 1-3/8' 36x45x6.5
Mã Số: B00-32
400,000đ
Sold out
FSA Bearing ACB 1-3/8' 45x45x7
FSA Bearing ACB 1-3/8' 45x45x7
Mã Số: B00-45
550,000đ
FSA Wheel Hub Bearing ACB 7903-2RS
Mã Số: B00-75
500,000đ
FSA Compressor TH883 Alloy Headset
Mã Số: B35-2
500,000đ
FSA Bearing MR121 ACB 1-1/8' 45x45x8
Mã Số: B00-40
300,000đ
FSA Orbit UF Headset (No.2N)
Mã Số: B00-49
600,000đ