FSA Compressor Th883 Alloy Headset

Thương hiệu: FSA
500,000đ
Mã Số: B35-2
Tồn kho: 2
Chi tiết
  •  FSA Star nut and compression device
  • -Dimension: 1"-1/8
  • - Compatibility: 1"-1/8
  • - OEM package (This item is exactly as pictured and does not include retail package)
  • Content: 1 set/pack

Sản phẩm liên quan

Xem thêm
FSA Bb Bf30 Ee103 For Sram
Mã Số: B11-17
560,000đ
Wishbone Pf4624 Ceramic Bb
Mã Số: B11-24
2,700,000đ
Headset 121-0480 HS NO.53 10mm carbon - 1 1/4
Mã Số: B00-111
1,400,000đ
FSA Headset No.54 1-1/4 - 1.5 45X45
Mã Số: B00-51
1,100,000đ
FSA BB30 Os6000
Mã Số: B11-9
450,000đ
FSA BB386 Mw258
Mã Số: B11-11
500,000đ
FSA Bearing 1 1/4 45x45 Black Seal for TH-970/DJ; MR100
Mã Số: B00-145
350,000đ
"Headset FSA 121-0342 HS Orbit IS-2C-138 (8.7mm carbon) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-109
1,300,000đ

Sản phẩm đã xem

FSA Compressor Th883 Alloy Headset
Mã Số: B35-2
500,000đ