Chương Trình Thành Viên VIP

  • Đối Tượng: tất cả khách hàng đăng ký thành viên mua hàng tại Bike Life
  • Điều Kiện:

+ Mua hàng trong vòng 01 (một) năm với tổng các hóa đơn đạt 30.000.000 VND sẽ nhận được thẻ thành viên VIP

+ Sản phẩm giảm giá không được áp dụng trong chương trình dành cho thành viên VIP.

+ Các sản phẩm bán hàng tại sự kiện không được áp dụng tích lũy giá trị mua hàng.

  • Quyền Lợi:

+ Khi khách hàng đạt điều kiện nhận thẻ thành viên VIP sẽ đồng thời được nhận kèm 01 phần quà là áo đạp xe Bike Life

+ Được mua các sản phẩm với giá ưu đãi (giá VIP)

+ Sinh nhật của thành viên sẽ được tặng mã giảm giá. Mã giảm giá có hiệu lực 01 tháng được tính kể từ ngày sinh nhật

  • Thời hạn của thẻ: Thẻ hết hạn trong vòng 1 năm từ ngày cấp thẻ. Trong trường hợp khách hàng mua hàng trên 15.000.000 VNĐ trong thời gian thẻ còn hạn khách hàng sẽ được tự động gia hạn thẻ thêm năm tiếp theo
  • Bike Life có quyền sửa đổi các quyền lợi của thành viên VIP. Nếu có thay đổi đối với quyền lợi của thành viên VIP, Bike Life sẽ gửi email thông báo đến thành viên

Chương trình diễn ra từ 01/08/2019