Tìm kiếm
Thương hiệu
 

Đầu nối van & Nắp xe đạp

70mm
VISION TUBELESS VALVE 70mm
VISION TUBELESS VALVE 70mm
Mã Số: B21-21
550,000đ
60mm
VISION TUBELESS VALVE 60mm
VISION TUBELESS VALVE 60mm
Mã Số: B21-32
500,000đ
50mm
VISION TUBELESS VALVE 50mm
VISION TUBELESS VALVE 50mm
Mã Số: B21-29
500,000đ
100mm
VISION TUBELESS VALVE 100mm
VISION TUBELESS VALVE 100mm
Mã Số: B21-22
600,000đ
Sold outTV-10
Supacaz Tubuless Valve 65Mm - Oilslick Color
Supacaz Tubuless Valve 65Mm - Oilslick Color
Mã Số: B21-17
700,000đ
TV-12
Supacaz Tubeless Valve 65Mm
Supacaz Tubeless Valve 65Mm
Mã Số: B21-15
620,000đ
TV-02
Supacaz Tubeless Valve 50Mm
Supacaz Tubeless Valve 50Mm
Mã Số: B21-14
620,000đ
Lezyne Hose
Lezyne Hose
Mã Số: B21-5
350,000đ
Circus_Monkey
Circus_Monkey
Mã Số: B21-2
200,000đ
Bicycle Valve Cover
Bicycle Valve Cover
Mã Số: B21-1
17,500đ
Lezyne Valve Extender 70Mm
Lezyne Valve Extender 70Mm
Mã Số: B21-7
350,000đ
Lezyne Hp O-Ring Kit
Lezyne Hp O-Ring Kit
Mã Số: B21-6
100,000đ
Lezyne Dual Valve Pump Head
Lezyne Dual Valve Pump Head
Mã Số: B21-4
250,000đ