Tìm kiếm

Linh kiện

Rotor 2 in Power 172.5 53-39 ( Power Meter)
Mã Số: C26-8
45,000,000đ
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Comp
Mã Số: B17-69
2,300,000đ
Tacx T1711 12x1mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Mã Số: B03-8
1,100,000đ
Chapter 2 E-Thru Bolt Type Thru Axle
Mã Số: B03-3
2,600,000đ
Headset 121-0480 HS NO.53 10mm carbon - 1 1/4
Mã Số: B00-111
1,400,000đ
"Headset 121-0474 HS NO.44E/CF - Orbit C33E (8.7mm carbon) 1""1/8 - 1""1/4"
Mã Số: B00-112
1,200,000đ
"Headset FSA 121-0342 HS Orbit IS-2C-138 (8.7mm carbon) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-109
1,300,000đ
"Headset FSA 121-0343 HS Orbit IS-2-138 (15.2mm alloy) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-110
900,000đ
"Headset 121-0475 HS NO.44E - Orbit C33E (15mm alloy) 1""1/8 - 1""1/4"
Mã Số: B00-113
900,000đ
SHIMANO DURA-ACE BR-R9110-F/R/RS Road Bike Direct Mount Caliper Brake
Mã Số: B08-27
4,600,000đ
Ngàm thắng Shimano 105 BR-R7010-R Direct Mount Brake F/RS/R
Mã Số: B08-16
1,450,000đ
Gôm thắng Vision EE065 T-83 (4 cái) - Bánh Carbon/Shimano (Sram)
Mã Số: B05-28
1,000,000đ