Tìm kiếm

Linh kiện

Size/ Mùi
Vỏ Continental Grand Sport Race 700x23C
Mã Số: B19-17
800,000đ
Tacx Trainer T1707 12x1mm Disc
Mã Số: B03-4
900,000đ
Tacx Trainer T1706 10x1mm Disc
Mã Số: B03-5
900,000đ
DT SWISS 12mm x 1.5mm E-THRU ROAD PLUG-IN THRU AXLE
Mã Số: B03-10
1,400,000đ
Road Disc Brake Mount Adapter Shimano - Rear
Mã Số: B00-107
600,000đ
Road Disc Brake Mount Adapter Shimano - Front
Mã Số: B00-108
500,000đ
FSA NO.55R/558 1.5'/ACR HEADSET
Mã Số: B00-102
1,200,000đ
FSA NO.55R 1.5'/ACR HEADSET
Mã Số: B00-91
1,200,000đ
FSA OS168 80mm Stem
Mã Số: B14-50
800,000đ
FMA GOSSAMER STEM 90mm
Mã Số: B14-51
1,100,000đ
FSA Compressor Pro 1 1/8 Top Cap (TH-884)
Mã Số: B35-3
500,000đ
FSA Compressor TH883 Alloy Headset
Mã Số: B35-2
500,000đ