Tìm kiếm
Thương hiệu
Giới tính

Linh kiện

Giò Đo Lực Quarq Dzero BCD110 - 165mm ( Không bao gồm dĩa)
Giò Đo Lực Quarq Dzero BCD110 - 165mm ( Không bao gồm dĩa)
Mã Số: C26-1
30,000,000đ
Líp Xe Đạp Token 11S
Líp Xe Đạp Token 11S
Mã Số: B10-48
6,000,000đ
Cốt Quay TOKENT47/V24 (T47x85.5/86.5/92mm); Shimano 24mm
Cốt Quay TOKENT47/V24 (T47x85.5/86.5/92mm); Shimano 24mm
Mã Số: B11-51
1,600,000đ
Sên FSA Team Issue 10 Tốc
Sên FSA Team Issue 10 Tốc
Mã Số: B12-25
600,000đ
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Mã Số: B15-100
1,900,000đ
Sold out
Ghi Đông Tích Hợp Most Italon Ultra ( 440-90)
Ghi Đông Tích Hợp Most Italon Ultra ( 440-90)
Mã Số: BL-14278
23,000,000đ
Sold out
Vỏ Schwable Marathon Plus 700X32
Vỏ Schwable Marathon Plus 700X32
Mã Số: B19-69
650,000đ
Vỏ Schwable Marathon 26x2.0
Vỏ Schwable Marathon 26x2.0
Mã Số: B19-76
700,000đ
Vỏ Schwalbe Mad Mike 20x2.125
Vỏ Schwalbe Mad Mike 20x2.125
Mã Số: B19-80
300,000đ
Vỏ Schwable Cruiser Plus 700X35
Vỏ Schwable Cruiser Plus 700X35
Mã Số: B19-70
500,000đ
Vỏ Schwalbe Racing Ralph Tubeless 29x2.25
Vỏ Schwalbe Racing Ralph Tubeless 29x2.25
Mã Số: B19-61
1,300,000đ
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Mã Số: B19-65
1,650,000đ
Sold out
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour700x35C
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour700x35C
Mã Số: B19-62
950,000đ
Sold out
Vỏ PIRELLI P ZERO™ Velo 700x23C
Vỏ PIRELLI P ZERO™ Velo 700x23C
Mã Số: B19-22
1,550,000đ
Vỏ Taiwan 26x1.75
Vỏ Taiwan 26x1.75
Mã Số: B19-21
280,000đ
Vỏ Taiwan 20x1.5
Vỏ Taiwan 20x1.5
Mã Số: B19-20
165,000đ