Tìm kiếm
Thương hiệu
Thuộc tính

Bộ Groupsets

B23-8170
Shimano Ultegra R8170 Di2 2 X 12 Speed Disc Brake Groupset
Shimano Ultegra R8170 Di2 2 X 12 Speed Disc Brake Groupset
Mã Số: B23-8170
54,000,000đ
Sold outB23-8150
Shimano Ultegra R8150 Di2 2 X 12 Speed Rim Brake Groupset
Shimano Ultegra R8150 Di2 2 X 12 Speed Rim Brake Groupset
Mã Số: B23-8150
46,000,000đ
Sold outB23-9250
Shimano Dura-Ace R9250 Di2 2 X 12 Speed Rim Brake Groupset
Shimano Dura-Ace R9250 Di2 2 X 12 Speed Rim Brake Groupset
Mã Số: B23-9250
77,000,000đ
B23-9270
Shimano Dura-Ace R9270 Di2 2 X 12 Speed Disc Brake Groupset
Shimano Dura-Ace R9270 Di2 2 X 12 Speed Disc Brake Groupset
Mã Số: B23-9270
85,000,000đ
Sold outB23-9180-TT
Groupset Shimano Dura Ace R9180 di2 11s thắng đĩa dành cho xe TT
Groupset Shimano Dura Ace R9180 di2 11s thắng đĩa dành cho xe TT
Mã Số: B23-9180-TT
85,000,000đ
Sold out
Groupset Sram Force Etap Axs 12s thắng gôm
Groupset Sram Force Etap Axs 12s thắng gôm
Mã Số: B23-FORCE12
55,000,000đ
Sold outB23-9120
Groupse Shimano Dura Ace R9120 11s thắng đĩa
Groupse Shimano Dura Ace R9120 11s thắng đĩa
Mã Số: B23-9120
45,000,000đ
Sold outB23-9170
Groupset Shimano Dura Ace R9170 Di2 11s thắng gôm
Groupset Shimano Dura Ace R9170 Di2 11s thắng gôm
Mã Số: B23-9170
78,000,000đ
Sold outB23-9100-TT
Groupset Shimano Dura Ace R9100 11s thắng gôm dành cho xe TT
Groupset Shimano Dura Ace R9100 11s thắng gôm dành cho xe TT
Mã Số: B23-9100-TT
38,000,000đ
Sold outB23-8060-TT
Groupset Shimano Ultegra R8060 Di2 11s thắng gôm dành cho xe TT
Groupset Shimano Ultegra R8060 Di2 11s thắng gôm dành cho xe TT
Mã Số: B23-8060-TT
45,000,000đ
Sold outB23-8070
Groupset Shimano Ultegra R8070 Di2 11s thắng đĩa
Groupset Shimano Ultegra R8070 Di2 11s thắng đĩa
Mã Số: B23-8070
48,000,000đ
B23-8000-TT
Groupset Shimano Ultegra R8000 11s thắng gôm dành cho xe TT
Groupset Shimano Ultegra R8000 11s thắng gôm dành cho xe TT
Mã Số: B23-8000-TT
19,000,000đ
B23-8020
Groupset Shimano Ultegra R8020 11s thắng đĩa
Groupset Shimano Ultegra R8020 11s thắng đĩa
Mã Số: B23-8020
32,000,000đ
B23-7000
Groupset Shimano 105 R7000 thắng gôm
Groupset Shimano 105 R7000 thắng gôm
Mã Số: B23-7000
13,500,000đ
Sold outB23-8050
Groupset Shimano Ultegra R8050 Di2 11s thắng gôm
Groupset Shimano Ultegra R8050 Di2 11s thắng gôm
Mã Số: B23-8050
40,000,000đ
Sold outB23-9160-TT
Groupset Shimano Dura Ace R9160 Di2 11s dành cho xe TT
Groupset Shimano Dura Ace R9160 Di2 11s dành cho xe TT
Mã Số: B23-9160-TT
73,000,000đ