Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
Kích thước linh kiện
Giới tính

Bottom Bracket & Bearing

BB-Pf79 Adapts The BBright To Fit FSA Megaexo Cranksets
BB-Pf79 Adapts The BBright To Fit FSA Megaexo Cranksets
Mã Số: B11-3
950,000đ
"FSA Bearing TH-070E ACB 45°x45° 1.5"" dualS MR170"
Mã Số: B00-120
400,000đ
"FSA Bearing TH-070/DJ ACB 45°x45° 1.5"" singleS MR171"
Mã Số: B00-121
350,000đ
"FSA Bearing 1-1/8"" 45x45 -870/DJ-RS Black Seal;MR155"
Mã Số: B00-144
350,000đ
FSA Bearing 1 1/4 45x45 Black Seal for TH-970/DJ; MR100
FSA Bearing 1 1/4 45x45 Black Seal for TH-970/DJ; MR100
Mã Số: B00-145
350,000đ
"121-0340 Orbit IS Carbon 1-1/8"""" H2100A 8.7mm TH-875-1; IS-2C"
Mã Số: B00-141
1,300,000đ
"Chêm cổ Micro spacer 1-1/8""-0.25mm Sil ver (1pcs);MW006"
Mã Số: B00-139
20,000đ
"Headset 121-0462A Orbit C-40-ACB Anod black 1-1/8""-1.5"" w/H2166B15mm w/TH-874-1 Stainless bolt;NO.42/ACB-A"
Mã Số: B00-143
1,600,000đ
"FSA Ceramic Bearing 873-CB-2RS 1-1/8"" 36x45 Rea Seal; MR115 41x30.15x6.5"
Mã Số: B00-135
1,300,000đ
Vòng bi chén cổ FSA Bearing 5/32x20; Cage; MR013
Vòng bi chén cổ FSA Bearing 5/32x20; Cage; MR013
Mã Số: B00-138
160,000đ
FSA Bearing  45x45 1 1/8 TH-870G-RS MR123 V16
FSA Bearing 45x45 1 1/8 TH-870G-RS MR123 V16
Mã Số: B00-119
300,000đ
FSA Bearing  ACB  36x45 Black Seal MR122 873
FSA Bearing ACB 36x45 Black Seal MR122 873
Mã Số: B00-115
350,000đ
"FSA Bearing TH-800 ACB 1""1/8 36°x45° singleS MR075"
Mã Số: B00-117
350,000đ
"FSA Bearing TH-373 ACB 1"" 36°x45° dualS MR055E"
Mã Số: B00-118
350,000đ
"FSA Bearings Micro ACB; Black Seal; 36x36 1"" MR050"
Mã Số: B00-114
400,000đ
"FSA Bearing TH-873/DJ ACB 36x45° 1""1/8 singleS MR040"
Mã Số: B00-116
350,000đ