Tìm kiếm

Bottom Bracket & Bearing

Headset 121-0480 HS NO.53 10mm carbon - 1 1/4
Mã Số: B00-111
1,400,000đ
"Headset 121-0474 HS NO.44E/CF - Orbit C33E (8.7mm carbon) 1""1/8 - 1""1/4"
Mã Số: B00-112
1,200,000đ
"Headset FSA 121-0342 HS Orbit IS-2C-138 (8.7mm carbon) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-109
1,300,000đ
"Headset FSA 121-0343 HS Orbit IS-2-138 (15.2mm alloy) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-110
900,000đ
"Headset 121-0475 HS NO.44E - Orbit C33E (15mm alloy) 1""1/8 - 1""1/4"
Mã Số: B00-113
900,000đ
FSA No.55R/558 1.5'/Acr Headset
Mã Số: B00-102
1,200,000đ
FSA No.55R 1.5'/Acr Headset
Mã Số: B00-91
1,200,000đ
FSA Compressor Pro 1 1/8 Top Cap (Th-884)
Mã Số: B35-3
500,000đ
FSA Compressor Th883 Alloy Headset
Mã Số: B35-2
500,000đ
FSA Compressor Th-881-1 For Headset 1.1/8 Inch Alloy Cap Black
Mã Số: B35-1
500,000đ
Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Coated )
Mã Số: B00-82
3,500,000đ
Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Standard )
Mã Số: B00-4
2,300,000đ