Tìm kiếm

Bottom Bracket & Bearing

Thương hiệu
FSA NO.55R/558 1.5'/ACR HEADSET
Mã Số: B00-102
1,200,000đ
FSA Compressor Pro 1 1/8 Top Cap (TH-884)
Mã Số: B35-3
500,000đ
FSA Compressor TH883 Alloy Headset
Mã Số: B35-2
500,000đ
FSA Compressor TH-881-1 for Headset 1.1/8 inch Alloy Cap Black
Mã Số: B35-1
500,000đ
FSA Bearing ACB 1-1/4' 45x45x7
Mã Số: B00-46
350,000đ
Sold out
FSA Bearing ACB 1-3/8' 45x45x7
FSA Bearing ACB 1-3/8' 45x45x7
Mã Số: B00-45
550,000đ
FSA Bearing ACB 1-1/4' 45x45x7
Mã Số: B00-44
500,000đ
FSA Bearing ACB 1-1/4' 45x45x6
Mã Số: B00-43
400,000đ
Sold out
FSA SL Bearing ACB 1.5' STEERER 45x45x7
FSA SL Bearing ACB 1.5' STEERER 45x45x7
Mã Số: B00-42
500,000đ
FSA SL Bearing ACB 1-1/4' STEERER 45x45x7
Mã Số: B00-38
500,000đ
FSA Bearing ( 6808RS ) ACB 1-1/2' 36x36x6.5
Mã Số: B00-37
450,000đ
FSA Bearing 874S-2RS ACB 1-1/8' 36x0x7
Mã Số: B00-36
600,000đ