Tìm kiếm

Bottom Bracket & Bearing

FSA Bearing 45x45 1 1/8 TH-870G-RS MR123 V16
Mã Số: B00-119
300,000đ
FSA Bearing ACB 36x45 Black Seal MR122 873
Mã Số: B00-115
350,000đ
"FSA Bearing TH-800 ACB 1""1/8 36°x45° singleS MR075"
Mã Số: B00-117
350,000đ
"FSA Bearing TH-373 ACB 1"" 36°x45° dualS MR055E"
Mã Số: B00-118
350,000đ
"FSA Bearings Micro ACB; Black Seal; 36x36 1"" MR050"
Mã Số: B00-114
400,000đ
"FSA Bearing TH-873/DJ ACB 36x45° 1""1/8 singleS MR040"
Mã Số: B00-116
350,000đ
Headset 121-0480 HS NO.53 10mm carbon - 1 1/4
Mã Số: B00-111
1,400,000đ
"Headset 121-0474 HS NO.44E/CF - Orbit C33E (8.7mm carbon) 1""1/8 - 1""1/4"
Mã Số: B00-112
1,200,000đ
"Headset FSA 121-0342 HS Orbit IS-2C-138 (8.7mm carbon) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-109
1,300,000đ
Sold out
"Headset FSA 121-0343 HS Orbit IS-2-138 (15.2mm alloy) 1""1/8-1""3/8"
Mã Số: B00-110
900,000đ
Sold out
"Headset 121-0475 HS NO.44E - Orbit C33E (15mm alloy) 1""1/8 - 1""1/4"
Mã Số: B00-113
900,000đ
FSA No.55R/558 1.5'/Acr Headset
Mã Số: B00-102
1,200,000đ