Tìm kiếm
Thương hiệu
Giới tính

Cùi đề trước / Sang dĩa

Sram Red Etap Spare Parts Kit cho biến tốc trước
Sram Red Etap Spare Parts Kit cho biến tốc trước
Mã Số: B06-17
600,000đ
Shimano Y5ZS22000 Front Derailleur Cup
Shimano Y5ZS22000 Front Derailleur Cup
Mã Số: B00-127
100,000đ
CAMPAGNOLO ATHENA 11 Speed Front Derailleur (Brazed-On Mount)
CAMPAGNOLO ATHENA 11 Speed Front Derailleur (Brazed-On Mount)
Mã Số: B06-16
1,700,000đ
Campagnolo Chorus Front Derailleur
Campagnolo Chorus Front Derailleur
Mã Số: B06-1
1,700,000đ
FD-R7000
Shimano 105 Fd-7000 Front Derailluer
Shimano 105 Fd-7000 Front Derailluer
Mã Số: B06-11
1,400,000đ
Sold outFD-R6770
Shimano Ultegra 6770 Di2 10Speed Front Derailleur
Shimano Ultegra 6770 Di2 10Speed Front Derailleur
Mã Số: B06-3
3,500,000đ
FD-R8050
Shimano Ultegra R8050 Di2 Front Derailleur
Shimano Ultegra R8050 Di2 Front Derailleur
Mã Số: B06-6
5,700,000đ
FD-R8000
Shimano Ultegra R8000 Front Derailleur
Shimano Ultegra R8000 Front Derailleur
Mã Số: B06-9
1,800,000đ
FD-R9100
Shimano 9100 Front Derailleur
Shimano 9100 Front Derailleur
Mã Số: B06-7
3,500,000đ
FD-R9150
Shimano Dura Ace Di2 Front Deraillur 9150
Shimano Dura Ace Di2 Front Deraillur 9150
Mã Số: B06-8
9,500,000đ
FD-R6800
Shimano Ultegra 6800 Front Derailleur
Shimano Ultegra 6800 Front Derailleur
Mã Số: B06-4
1,300,000đ