Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước linh kiện
 
Thuộc tính

Giò đo lực / Bàn đạp đo lực

XC200
Garmin Rally XC200 ( MTB power meter)
Garmin Rally XC200 ( MTB power meter)
Mã Số: B18-48
29,990,000đ
Giò Đo Lực Quarq Dzero BCD110 - 165mm (Không bao gồm dĩa)
Giò Đo Lực Quarq Dzero BCD110 - 165mm (Không bao gồm dĩa)
Mã Số: C26-1
30,000,000đ
Sold outRK200
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RK200 ( Power meter) - Can Look Keo
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RK200 ( Power meter) - Can Look Keo
Mã Số: B18-30
27,490,000đ
RS200
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RS200 ( Power meter) - Can Shimano
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RS200 ( Power meter) - Can Shimano
Mã Số: B18-31
27,490,000đ
Rotor 2 in Power 172.5 53-39 ( Power Meter)
Rotor 2 in Power 172.5 53-39 ( Power Meter)
Mã Số: C26-8
45,000,000đ
Sold out
Favero Assioma Duo Power Pedal ( Power Meter)
Favero Assioma Duo Power Pedal ( Power Meter)
Mã Số: B18-23
24,500,000đ
Sold outFC9100P
Shimano Dura Ace R9100-P Power Meter
Shimano Dura Ace R9100-P Power Meter
Mã Số: C26-3
33,500,000đ
Srm FSA Gossamer Compact 130 Crankset
Srm FSA Gossamer Compact 130 Crankset
Mã Số: C26-4
38,100,000đ