Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước linh kiện
Giới tính

Giò đo lực / Bàn đạp đo lực

Bàn đạp đo lực Garmin Rally RK200 ( Power meter) - Can Look Keo
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RK200 ( Power meter) - Can Look Keo
Mã Số: B18-30
27,490,000đ
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RS200 ( Power meter) - Can Shimano
Bàn đạp đo lực Garmin Rally RS200 ( Power meter) - Can Shimano
Mã Số: B18-31
27,490,000đ
Favero Assioma Duo Power Pedal ( Power Meter)
Favero Assioma Duo Power Pedal ( Power Meter)
Mã Số: B18-23
24,500,000đ
Sold out
Shimano Dura Ace FC9100 L/R Dual Side Power Meter
Shimano Dura Ace FC9100 L/R Dual Side Power Meter
Mã Số: C26-2
31,000,000đ
Sold out
Garmin Vector 3 Power Pedal ( Power Meter)
Garmin Vector 3 Power Pedal ( Power Meter)
Mã Số: B18-1
27,000,000đ
Sold out
Shimano Dura Ace R9100-P Power Meter
Shimano Dura Ace R9100-P Power Meter
Mã Số: C26-3
33,500,000đ
Srm FSA Gossamer Compact 130 Crankset
Srm FSA Gossamer Compact 130 Crankset
Mã Số: C26-4
38,100,000đ