Tìm kiếm
Thương hiệu
 

Linh kiện

CV8170
Bao Tay Lắc Bracket Cover (ST-R8170)
Bao Tay Lắc Bracket Cover (ST-R8170)
Mã Số: B36-23
600,000đ
ST-R8170
Tay Lắc kèm Heo Dầu Shimano Ultegra Di2 ST-R8170+BR-R8170 12Speed
Tay Lắc kèm Heo Dầu Shimano Ultegra Di2 ST-R8170+BR-R8170 12Speed
Mã Số: B04-55
22,000,000đ
CV9270
Bao Tay Lắc Bracket Cover (ST-R9270)
Bao Tay Lắc Bracket Cover (ST-R9270)
Mã Số: B36-22
700,000đ
ST-R9270
Tay Lắc kèm Heo Dầu Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270+BR-R9270 12Speed
Tay Lắc kèm Heo Dầu Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270+BR-R9270 12Speed
Mã Số: B04-52
30,000,000đ
FD-R9250
Biến Tốc Trước (Sang Dĩa) Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250 2x12-speed
Biến Tốc Trước (Sang Dĩa) Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250 2x12-speed
Mã Số: B06-22
9,500,000đ
ST-R9250
Tay Lắc Shimano Dura Ace Di2 Rim Brake ST-R9250 2x12-speed
Tay Lắc Shimano Dura Ace Di2 Rim Brake ST-R9250 2x12-speed
Mã Số: B04-65
17,000,000đ
RD-R9250
Biến tốc sau (Cùi đề) Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 2x12-speed
Biến tốc sau (Cùi đề) Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250 2x12-speed
Mã Số: B07-25
16,500,000đ
RD-R7150
Biến tốc sau (Cùi đề) Shimano 105 Di2 RD-R7150 2x12-speed
Biến tốc sau (Cùi đề) Shimano 105 Di2 RD-R7150 2x12-speed
Mã Số: B07-32
6,700,000đ
CV2000/3000
Bao Tay Lắc Shimano Sora (Cho ST-R3030; ST-R3000; ST-R2030; ST-R2000)
Bao Tay Lắc Shimano Sora (Cho ST-R3030; ST-R3000; ST-R2030; ST-R2000)
Mã Số: B36-28
300,000đ
CV9150
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST9150
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST9150
Mã Số: B36-18
550,000đ
CV9001
Bao Tay Lắc Shimano Dura Ace ST9001
Bao Tay Lắc Shimano Dura Ace ST9001
Mã Số: B36-3
450,000đ
CV6870
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST6870
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST6870
Mã Số: B36-27
450,000đ
CV6700
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST6700
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST6700
Mã Số: B36-29
450,000đ
CV6600
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST6600 5600/6600
Bao Tay Lắc Shimano Spare Part ST6600 5600/6600
Mã Số: B36-9
450,000đ
EC300
Dây sạc Shimano 12 speed EW-EC300
Dây sạc Shimano 12 speed EW-EC300
Mã Số: C11-68
1,400,000đ
CV9250/8150
Bao Tay Lắc Shimano Dura Ace ST-R9250/R8150
Bao Tay Lắc Shimano Dura Ace ST-R9250/R8150
Mã Số: B36-25
650,000đ