Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
Giới tính
Thuộc tính

Linh Kiện Group Điện Di2

Y0C698030
Shimano Y0C698030 Shifter Screw
Shimano Y0C698030 Shifter Screw
Mã Số: B00-126
120,000đ
Sold out
Sạc pin Shimano SM-BTR1 Di2 Battery DN100
Sạc pin Shimano SM-BTR1 Di2 Battery DN100
Mã Số: C00-3
1,700,000đ
Sold out
Sram Red Etap Battery Charger
Sram Red Etap Battery Charger
Mã Số: B00-84
1,500,000đ
JC130
Shimano Ew-Jc130 Y-Split Rooting Electric Wire For Di2
Shimano Ew-Jc130 Y-Split Rooting Electric Wire For Di2
Mã Số: B00-59
1,800,000đ
WU111
Shimano Di2 Ew_Wu111
Shimano Di2 Ew_Wu111
Mã Số: B00-13
2,200,000đ
WU101
Shimano Di2 Ew_Wu101
Shimano Di2 Ew_Wu101
Mã Số: B00-12
2,000,000đ
EW90B
Shimano Ew 90 B
Shimano Ew 90 B
Mã Số: B00-63
3,100,000đ
EW90A
Shimano Ew 90 A
Shimano Ew 90 A
Mã Số: B00-62
2,600,000đ
RS910
Shimano Junction Rs910
Shimano Junction Rs910
Mã Số: B00-61
3,000,000đ
Sold outJC200
Shimano Port Junction Jc200
Shimano Port Junction Jc200
Mã Số: B00-60
550,000đ
JC41
Shimano Sm_Jc41
Shimano Sm_Jc41
Mã Số: B00-58
850,000đ
Shimano Di2 Battery Dn110
Shimano Di2 Battery Dn110
Mã Số: C00-2
3,800,000đ
Day Cap Shimano Di2 Cable
Day Cap Shimano Di2 Cable
Mã Số: B28-20
650,000đ
BCR2
Cục Sạc Pin Di2 Shimano BCR2
Cục Sạc Pin Di2 Shimano BCR2
Mã Số: C11-15
2,700,000đ