Tìm kiếm

LK chuyển động

Thương hiệu
Disc Rotor Adapter SM-HB20
Disc Rotor Adapter SM-HB20
Mã Số: B05-24
250,000đ
Shimano Disc Brake Pad L03A
Shimano Disc Brake Pad L03A
Mã Số: B05-11
400,000đ
Shimano ST-R9180 + BBR9170 + BH90 (pari )
Shimano ST-R9180 + BBR9170 + BH90 (pari )
Mã Số: B04-32+33
19,600,000đ
Shimano ST-R4700 Shifter - Tay ?? Shimano R4700
Shimano ST-R4700 Shifter - Tay ?? Shimano R4700
Mã Số: B04-27
2,900,000đ
Shimano ST-R7000 Shifter - Tay ?? Shimano R7000
Shimano ST-R7000 Shifter - Tay ?? Shimano R7000
Mã Số: B04-34
4,000,000đ
Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Coated )
Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Coated )
Mã Số: B00-82
3,500,000đ
Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Standard )
Ceramicspeed Bearing 6702 - 6802 - 6902 ( Standard )
Mã Số: B00-4
2,300,000đ
Shimano Dura Ace FC9100 L/R Dual Side Power Meter
Shimano Dura Ace FC9100 L/R Dual Side Power Meter
Mã Số: C26-2
28,000,000đ
Shimano Ultegra RD-8000/8050 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Ultegra RD-8000/8050 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-73
350,000đ
Shimano Dura Ace RD-9100/9150 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Dura Ace RD-9100/9150 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-57
500,000đ
Shimano Dura Ace RD-9000/9070 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Dura Ace RD-9000/9070 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-72
700,000đ
Shimano 105 RD-5800 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano 105 RD-5800 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-55
220,000đ