Tìm kiếm

Vỏ xe

Vỏ Continental Grand Sport Race 700X23C
Mã Số: B19-17
800,000đ
Sold out
Pirelli Cinturato Velo Tlr 700X28 Tubeless
Pirelli Cinturato Velo Tlr 700X28 Tubeless
Mã Số: B19-54
1,600,000đ
Sold out
Schwalbe One Tube 650X23
Schwalbe One Tube 650X23
Mã Số: B19-50
1,100,000đ
Pirelli Cinturato Velo Tlr 700X26 Tubeless
Mã Số: B19-43
1,600,000đ
Continental Gp5000 700X25 Tire
Mã Số: B19-42
1,450,000đ
Continental Gp5000 700X23 Tire
Mã Số: B19-13
1,400,000đ
Continental Gatorskin 700X25 Tire
Mã Số: B19-9
1,250,000đ
Continental Gatorskin 700X23 Tire
Mã Số: B19-8
1,200,000đ
Sold out
Grand Prix 4Season 700X25
Grand Prix 4Season 700X25
Mã Số: B19-15
1,200,000đ
Schwable One 700X25 Tire
Mã Số: B19-46
990,000đ
Schawable Kojak Tire
Mã Số: B19-24
800,000đ
Continental Competition Tubular Tire 28X22
Mã Số: B19-3
2,000,000đ