Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước vỏ / ruột
 
Thuộc tính

Vỏ xe

Trainer Tire
Vỏ Xe Tacx chuyên dụng cho máy tập 700x23
Vỏ Xe Tacx chuyên dụng cho máy tập 700x23
Mã Số: B19-122
1,300,000đ
Pro One TT TL 700x25
Vỏ Xe Đạp Schwalbe Pro One TT 700x25c
Vỏ Xe Đạp Schwalbe Pro One TT 700x25c
Mã Số: B19-116
1,750,000đ
GP5000TL 700x32
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Continental GP5000 700x32
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Continental GP5000 700x32
Mã Số: B19-108
1,950,000đ
GP5000STR 700x30
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x30
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x30
Mã Số: B19-110
2,000,000đ
GP5000STR 700x28
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x28
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x28
Mã Số: B19-109
2,000,000đ
Marathon 700x32
Vỏ Schwable Marathon Plus
Vỏ Schwable Marathon Plus
Mã Số: B19-69
650,000đ
Marathon 26x2
Vỏ Schwable Marathon 26x2.0
Vỏ Schwable Marathon 26x2.0
Mã Số: B19-76
700,000đ
Sold outMike 20x2.125
Vỏ Schwalbe Mad Mike 20x2.125
Vỏ Schwalbe Mad Mike 20x2.125
Mã Số: B19-80
300,000đ
Cruiser Plus 700x35
Vỏ Schwable Cruiser Plus 700X35
Vỏ Schwable Cruiser Plus 700X35
Mã Số: B19-70
500,000đ
Sold out29x2.25
Vỏ Schwalbe Racing Ralph Tubeless 29x2.25
Vỏ Schwalbe Racing Ralph Tubeless 29x2.25
Mã Số: B19-61
1,300,000đ
Pro One TL 650x23
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Mã Số: B19-65
1,650,000đ
Marathon Plus 700x23
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour700x35C
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour700x35C
Mã Số: B19-62
950,000đ
26x1.75
Vỏ Taiwan 26x1.75
Vỏ Taiwan 26x1.75
Mã Số: B19-21
280,000đ
20x1.5
Vỏ Taiwan 20x1.5
Vỏ Taiwan 20x1.5
Mã Số: B19-20
165,000đ
Sold outStreetpac 700x35
Vỏ Impac Streetpac 700x35
Vỏ Impac Streetpac 700x35
Mã Số: B19-92
220,000đ
Smartpac 29x2.1
Vỏ Impac Smartpac 29x2.1
Vỏ Impac Smartpac 29x2.1
Mã Số: C08-43
300,000đ