Tìm kiếm
Thương hiệu
Môn thể thao
Kích thước vỏ / ruột
Giới tính

Vỏ xe

Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Mã Số: B19-65
1,650,000đ
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour700x35C
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour700x35C
Mã Số: B19-62
950,000đ
Vỏ PIRELLI P ZERO™ Velo 700x23C
Vỏ PIRELLI P ZERO™ Velo 700x23C
Mã Số: B19-22
1,550,000đ
Vỏ Taiwan 26x1.75
Vỏ Taiwan 26x1.75
Mã Số: B19-21
280,000đ
Vỏ Taiwan 20x1.5
Vỏ Taiwan 20x1.5
Mã Số: B19-20
165,000đ
Vỏ Impac Streetpac 700x35
Vỏ Impac Streetpac 700x35
Mã Số: B19-92
220,000đ
Vỏ Impac Smartpac 29x2.1
Vỏ Impac Smartpac 29x2.1
Mã Số: C08-43
300,000đ
Vỏ Impac Ridgepac 20x2.0
Vỏ Impac Ridgepac 20x2.0
Mã Số: B19-79
200,000đ
Vỏ Deli SA-255 26 x 2.10C
Vỏ Deli SA-255 26 x 2.10C
Mã Số: B19-45
350,000đ
Vỏ Deli 29 x 1.9C
Vỏ Deli 29 x 1.9C
Mã Số: B19-55
250,000đ
Vỏ CST Road King 24x1
Vỏ CST Road King 24x1
Mã Số: B19-63
500,000đ
Vỏ Continental Competition 28x25 Tubular
Vỏ Continental Competition 28x25 Tubular
Mã Số: B19-48
2,100,000đ
Sold out
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis VELOCITA 700x40C
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis VELOCITA 700x40C
Mã Số: B19-89
1,150,000đ
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis HIGH ROAD SL 700X25C
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis HIGH ROAD SL 700X25C
Mã Số: B19-86
1,250,000đ
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis HIGH ROAD 700X28C
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis HIGH ROAD 700X28C
Mã Số: B19-90
1,150,000đ
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis HIGH ROAD 700X25C
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Maxxis HIGH ROAD 700X25C
Mã Số: B19-87
1,100,000đ