Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
Thuộc tính

Phụ kiện khác

VC-1
Parktool  Valve Core Tool VC-1
Parktool Valve Core Tool VC-1
Mã Số: C11-178
320,000đ
DT-2
Parktool Truing Rotor Fork DT-2
Parktool Truing Rotor Fork DT-2
Mã Số: C11-120
600,000đ
DS-2
Parktool Tabletop Digital Scale DS-2
Parktool Tabletop Digital Scale DS-2
Mã Số: C11-119
1,200,000đ
BT-2
Parktool Cable Stretcher BT-2
Parktool Cable Stretcher BT-2
Mã Số: C11-100
1,500,000đ
Sold outTM-1
Parktool Spoke Tension Meter TM-1
Parktool Spoke Tension Meter TM-1
Mã Số: C11-173
2,300,000đ
DH-1
Parktool Dummy Hub DH-1
Parktool Dummy Hub DH-1
Mã Số: C11-118
600,000đ
CT-5
Parktool Mini Chain Tool CT-5
Parktool Mini Chain Tool CT-5
Mã Số: C11-112
600,000đ
CN-10
Kềm Cắt Parktool CN-10
Kềm Cắt Parktool CN-10
Mã Số: C11-107
1,250,000đ
TW-5.2
Cây Siết Lực PARKTOOL TW-5.2 - RATCHETING CLICK-TYPE TORQUE WRENCH — 2 TO 14 NM
Cây Siết Lực PARKTOOL TW-5.2 - RATCHETING CLICK-TYPE TORQUE WRENCH — 2 TO 14 NM
Mã Số: C11-175
3,400,000đ
TT9869BG
Ốp Lưng Điện Thoại Topeak Cho Iphone 12 Pro Max (TRK-TT9869BG)
Ốp Lưng Điện Thoại Topeak Cho Iphone 12 Pro Max (TRK-TT9869BG)
Mã Số: D21-28
1,200,000đ
Sold outTC9655
Chắn Bùn Topeak D-FLASH EXPRESS S
Chắn Bùn Topeak D-FLASH EXPRESS S
Mã Số: C00-62
250,000đ
TC2307B
Hộp Dụng Cụ Lắp Sườn Topeak FASTFUEL TRIBOX
Hộp Dụng Cụ Lắp Sườn Topeak FASTFUEL TRIBOX
Mã Số: C09-48
950,000đ
TT9871BG
Ốp Lưng Điện Thoại Topeak Cho Iphone 13 - TT9871BG
Ốp Lưng Điện Thoại Topeak Cho Iphone 13 - TT9871BG
Mã Số: D21-29
1,200,000đ
TW019
Giá Đỡ Xe Đạp Topeak SWING-UP DX BIKE HOLDER - TW019
Giá Đỡ Xe Đạp Topeak SWING-UP DX BIKE HOLDER - TW019
Mã Số: C11-75
1,650,000đ
CN910-12
Khóa Sên Shimano 12 Speed Master Link
Khóa Sên Shimano 12 Speed Master Link
Mã Số: B30-9
140,000đ
CN900-11
Khóa Sên Shimano SM-CN900-11
Khóa Sên Shimano SM-CN900-11
Mã Số: B30-8
120,000đ