Tìm kiếm
Danh mục
Giới tính

CONTROLTECH

CONTROLTECH ECCENTRIC RING ( CR-49/SHIMANO ) BCD110 53/41
CONTROLTECH ECCENTRIC RING ( CR-49/SHIMANO ) BCD110 53/41
Mã Số: B09-46
3,200,000đ
Ghi đông Controltech Exl Fl4 Ud Compact RA-526 - carbon
Ghi đông Controltech Exl Fl4 Ud Compact RA-526 - carbon
Mã Số: B15-57
3,500,000đ
Sold out
Control-Tech Napalm Duo Bar Tape
Control-Tech Napalm Duo Bar Tape
Mã Số: C12-49
600,000đ
Control-Tech Time Zone Aerobar Spacer Kit Al6061 (Tth1761M)
Control-Tech Time Zone Aerobar Spacer Kit Al6061 (Tth1761M)
Mã Số: B00-7
1,250,000đ
Sold out
Control-Tech Tri Powed Unit (Bag-01)
Control-Tech Tri Powed Unit (Bag-01)
Mã Số: C09-23
650,000đ
Sold out
Control-Tech Aero Supply Bottle Cage 3K Carbon (Bc-27)
Control-Tech Aero Supply Bottle Cage 3K Carbon (Bc-27)
Mã Số: C04-2
2,700,000đ
Sold out
Control-Tech Time Zone Hydration System Hdpe+Pa66-Gf30 (Ths-01)
Control-Tech Time Zone Hydration System Hdpe+Pa66-Gf30 (Ths-01)
Mã Số: C03-33
1,850,000đ
Sold out
Ghi đông Control-Tech Sirocco Mini Clip-On Ud Carbon (TTH19-1)
Ghi đông Control-Tech Sirocco Mini Clip-On Ud Carbon (TTH19-1)
Mã Số: B15-4
5,300,000đ
Sold out
Tay nghỉ Control-Tech Falcon Tt Carbon Extension Ud Carbon TTH-25
Tay nghỉ Control-Tech Falcon Tt Carbon Extension Ud Carbon TTH-25
Mã Số: B15-3
3,900,000đ
Ghi đông Control-Tech Time Zone Aerobar Ud Carbon 31.8Mm 400Mm (Tth-17;Tth-18)
Ghi đông Control-Tech Time Zone Aerobar Ud Carbon 31.8Mm 400Mm (Tth-17;Tth-18)
Mã Số: B15-5
14,600,000đ
Sold out
Ghi đông Control-Tech Falcon Tt Bar Alloy Extension Al6061 (TTH-15;TTH-16)
Ghi đông Control-Tech Falcon Tt Bar Alloy Extension Al6061 (TTH-15;TTH-16)
Mã Số: B15-49
2,300,000đ
Sold out
Ghi đông Control-Tech Aero Cockpit Plus TTH-12 31.8MM - Carbon 3K
Ghi đông Control-Tech Aero Cockpit Plus TTH-12 31.8MM - Carbon 3K
Mã Số: B15-2
5,200,000đ
Control-Tech TT Lever TTL02 AL6061
Control-Tech TT Lever TTL02 AL6061
Mã Số: B04-1
1,350,000đ
Sold out
Ghi đông Controltech Aero Cockpit nhôm - Carbon
Ghi đông Controltech Aero Cockpit nhôm - Carbon
Mã Số: B15-1
3,000,000đ