Tìm kiếm
Danh mục

FSA

K-Force Light
Giò Dĩa FSA K-Force Light BB386EVO 46-30/170
Giò Dĩa FSA K-Force Light BB386EVO 46-30/170
Mã Số: B09-93
11,800,000đ
Team Issue 10s
Sên FSA Team Issue 10 Tốc
Sên FSA Team Issue 10 Tốc
Mã Số: B12-25
600,000đ
Clip On JS
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JS
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JS
Mã Số: B15-72
3,500,000đ
Clip On JB
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JB
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JB
Mã Số: B15-89
3,500,000đ
Trimax SI
Bộ ghi đông tay nghỉ FSA VISION TRIMAX CARBON SI 013 AEROBAR
Bộ ghi đông tay nghỉ FSA VISION TRIMAX CARBON SI 013 AEROBAR
Mã Số: B15-62
14,900,000đ
Metron Aero
Ghi đông FSA VISION METRON AERO Carbon
Ghi đông FSA VISION METRON AERO Carbon
Mã Số: B15-87
9,900,000đ
185-0024055090
Ghi đông nhôm FSA Energy Super Compact
Ghi đông nhôm FSA Energy Super Compact
Mã Số: B15-82
2,350,000đ
ENG-ACR
Ghi đông FSA ENERGY COMPACT ALLOY
Ghi đông FSA ENERGY COMPACT ALLOY
Mã Số: B15-81
2,350,000đ
EL228
FSA BB30/PF30 EL228 To MegaExo 24mm
FSA BB30/PF30 EL228 To MegaExo 24mm
Mã Số: B11-39
800,000đ
Evo6300
FSA ROAD BB386 MegaEVO M36 Bottom Bracket
FSA ROAD BB386 MegaEVO M36 Bottom Bracket
Mã Số: B11-49
1,400,000đ
EL214
FSA  BB386/30A BB ROAD Adapter EL214
FSA BB386/30A BB ROAD Adapter EL214
Mã Số: B11-37
560,000đ
EL213
FSA BB30/24 BB ROAD Adapter EL213
FSA BB30/24 BB ROAD Adapter EL213
Mã Số: B11-38
500,000đ
BCD110 53/39T
FSA SLK Super Road ABS CR Anod black BCD110 dĩa 53/39T 4H
FSA SLK Super Road ABS CR Anod black BCD110 dĩa 53/39T 4H
Mã Số: B09-130
3,200,000đ
180-0042087030
GHI ĐÔNG FSA SL-K MTB CARBON RISER HANDLEBAR
GHI ĐÔNG FSA SL-K MTB CARBON RISER HANDLEBAR
Mã Số: B15-80
2,800,000đ
NS ACR
PÔ TĂNG FSA  NS ACR
PÔ TĂNG FSA NS ACR
Mã Số: B14-79
2,000,000đ
Enegry SCR
PÔ TĂNG FSA ENERGY SCR
PÔ TĂNG FSA ENERGY SCR
Mã Số: B14-93
2,200,000đ