Tìm kiếm
Danh mục
Giới tính

OSYMETRIC

-40%
Osymetric BCD130 5B bộ 2 dĩa 52/44T
Osymetric BCD130 5B bộ 2 dĩa 52/44T
Mã Số: B09-45
3,600,000đ 6,000,000đ
-35%
Dĩa Osymetric 5B - BCD130 - 52/42
Dĩa Osymetric 5B - BCD130 - 52/42
Mã Số: B09-2ND-1
3,900,000đ 6,000,000đ
-33%Sold out
Dĩa Osymetric R-9100/R-8000/R-7000 52/38 D/T 110 4B
Dĩa Osymetric R-9100/R-8000/R-7000 52/38 D/T 110 4B
Mã Số: B09-2ND-2
5,000,000đ 7,500,000đ
Sold out
Osymetric Road Chainring Set 5-Arm - 52/42 - 130Mm
Osymetric Road Chainring Set 5-Arm - 52/42 - 130Mm
Mã Số: B09-15
6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 5-Arm - 50 - 110Mm
Osymetric Road Chainring Set 5-Arm - 50 - 110Mm
Mã Số: B09-13
2,100,000đ 3,500,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 54/44 - 110Mm (Aero)
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 54/44 - 110Mm (Aero)
Mã Số: B09-12
3,900,000đ 6,500,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 54/44 - 110Mm
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 54/44 - 110Mm
Mã Số: B09-11
3,600,000đ 6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 45-Arm - 54-42 - 110Mm (Aero)
Osymetric Road Chainring Set 45-Arm - 54-42 - 110Mm (Aero)
Mã Số: B09-10
3,900,000đ 6,500,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 54/42 - 110Mm
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 54/42 - 110Mm
Mã Số: B09-9
3,600,000đ 6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 52/42 - 110Mm
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 52/42 - 110Mm
Mã Số: B09-8
3,600,000đ 6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 52/38 - 110Mm (Campagnolo)
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 52/38 - 110Mm (Campagnolo)
Mã Số: B09-7
3,600,000đ 6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 52/38 - 110Mmmm
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 52/38 - 110Mmmm
Mã Số: B09-6
3,600,000đ 6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 50/34 - 110Mm
Osymetric Road Chainring Set 4-Arm - 50/34 - 110Mm
Mã Số: B09-5
3,600,000đ 6,000,000đ
-40%
Osymetric Road Chainring Set - 5-Arm - 54/44 - 135Mm (Campagnolo)
Osymetric Road Chainring Set - 5-Arm - 54/44 - 135Mm (Campagnolo)
Mã Số: B09-17
3,600,000đ 6,000,000đ