Tìm kiếm
Danh mục

TACX

Trainer Tire
Vỏ Xe Tacx chuyên dụng cho máy tập 700x23
Vỏ Xe Tacx chuyên dụng cho máy tập 700x23
Mã Số: B19-122
1,300,000đ
BOOST
Tacx Boost
Tacx Boost
Mã Số: C10-17
7,490,000đ
Sold out
Thảm Tacx Rollable Trainer
Thảm Tacx Rollable Trainer
Mã Số: C10-7
1,900,000đ
Sold outANTARES
Tacx Antares Basic Trainer
Tacx Antares Basic Trainer
Mã Số: C10-18
4,990,000đ
FLUX-2
Tacx FLUX 2 Smart Trainer
Tacx FLUX 2 Smart Trainer
Mã Số: C10-16
22,490,000đ
Sold outT2840
Tacx T2840 135x10mm Disc Quick Release; Direct drive quick release
Tacx T2840 135x10mm Disc Quick Release; Direct drive quick release
Mã Số: B03-9
1,400,000đ
T1711
Tacx T1711 12x1mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Tacx T1711 12x1mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Mã Số: B03-8
1,100,000đ
T1710
Tacx T1710 12x1.5mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Tacx T1710 12x1.5mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Mã Số: B03-12
1,200,000đ
T1708
Tacx T1708 12x1.75mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Tacx T1708 12x1.75mm Disc Quick Release; E-Thru Trainer axle
Mã Số: B03-6
1,100,000đ
T1707
Tacx Trainer T1707 12X1Mm Disc
Tacx Trainer T1707 12X1Mm Disc
Mã Số: B03-4
900,000đ
T1706
Tacx Trainer T1706 10X1Mm Disc
Tacx Trainer T1706 10X1Mm Disc
Mã Số: B03-5
900,000đ
T1709
Tacx Trainer T1709 E-Thru Adapter X-12 >142 Mm
Tacx Trainer T1709 E-Thru Adapter X-12 >142 Mm
Mã Số: B03-7
1,100,000đ
FLUX-S
Tacx Flux S Smart Trainer
Tacx Flux S Smart Trainer
Mã Số: C10-11
18,990,000đ
NEO2T
Máy tập đạp xe Tacx Neo 2T Smart Trainer
Máy tập đạp xe Tacx Neo 2T Smart Trainer
Mã Số: C10-10
34,990,000đ
Sold outT2835
Tacx T2835 Quick Release Adapter Set For Neo Smart Direct Drive - 12X142/148Mm
Tacx T2835 Quick Release Adapter Set For Neo Smart Direct Drive - 12X142/148Mm
Mã Số: B03-1
1,350,000đ