Tìm kiếm
Danh mục
Giới tính

VISION

TEAM30 Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Team 30
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Team 30
Mã Số: B13-54
8,500,000đ
Gravel I23 Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision TEAM AERO GRAVEL I23
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision TEAM AERO GRAVEL I23
Mã Số: B13-50
11,000,000đ
Metron 81SL Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 81SL
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 81SL
Mã Số: B13-60
45,000,000đ
Metron 55SL Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 55SL
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 55SL
Mã Số: B13-36
41,000,000đ
Metron 30SL Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Metron 30SL
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Metron 30SL
Mã Số: B13-58
39,000,000đ
Metron 30SL Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 30SL (Clincher/Tubeless)
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 30SL (Clincher/Tubeless)
Mã Số: B13-59
39,000,000đ
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Mã Số: B15-100
1,900,000đ
SC30 Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision SC 30
Bánh Xe Thắng Gôm Vision SC 30
Mã Số: B13-49
23,000,000đ
SC 30 Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision SC 30
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision SC 30
Mã Số: B13-48
23,500,000đ
VISION TUBELESS VALVE 70mm
VISION TUBELESS VALVE 70mm
Mã Số: B21-21
550,000đ
VISION TUBELESS VALVE 60mm
VISION TUBELESS VALVE 60mm
Mã Số: B21-32
500,000đ
VISION TUBELESS VALVE 50mm
VISION TUBELESS VALVE 50mm
Mã Số: B21-29
500,000đ
VISION TUBELESS VALVE 100mm
VISION TUBELESS VALVE 100mm
Mã Số: B21-22
600,000đ
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On JS-Bend Extensions
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On JS-Bend Extensions
Mã Số: B15-70
5,500,000đ
Sold out
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On J-Bend Extensions
Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On J-Bend Extensions
Mã Số: B15-88
5,500,000đ
VISION TRIMAX CARBON BASE BAR
VISION TRIMAX CARBON BASE BAR
Mã Số: B15-71
5,800,000đ