Tìm kiếm
Danh mục

VISION

Metron 5D mini
Tay Nghỉ Vision Metron 5D ACR Mini CLIP-ON
Tay Nghỉ Vision Metron 5D ACR Mini CLIP-ON
Mã Số: B15-133
5,250,000đ
Metron 45SL Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Metron 45SL
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Metron 45SL
Mã Số: B13-72
48,000,000đ
Metron 5D ACR
VISION METRON 5D ACR INTEGRATED 3K
VISION METRON 5D ACR INTEGRATED 3K
Mã Số: B15-135
15,600,000đ
Sold outTeam30 Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Team 30
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Team 30
Mã Số: B13-54
8,500,000đ
Gravel I23 Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision TEAM AERO GRAVEL I23
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision TEAM AERO GRAVEL I23
Mã Số: B13-50
11,000,000đ
Metron 81SL Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 81SL
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 81SL
Mã Số: B13-60
45,000,000đ
Metron 55SL Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 55SL
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 55SL
Mã Số: B13-36
41,000,000đ
Metron 30SL Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Metron 30SL
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision Metron 30SL
Mã Số: B13-58
39,000,000đ
Metron 30SL Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 30SL (Clincher/Tubeless)
Bánh Xe Thắng Gôm Vision Metron 30SL (Clincher/Tubeless)
Mã Số: B13-59
39,000,000đ
Trimax Aero
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Mã Số: B15-100
1,900,000đ
SC30 Rim
Bánh Xe Thắng Gôm Vision SC 30
Bánh Xe Thắng Gôm Vision SC 30
Mã Số: B13-49
23,000,000đ
Sold outSC 30 Disc
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision SC 30
Bánh Xe Thắng Đĩa Vision SC 30
Mã Số: B13-48
23,000,000đ
70mm
VISION TUBELESS VALVE 70mm
VISION TUBELESS VALVE 70mm
Mã Số: B21-21
550,000đ
60mm
VISION TUBELESS VALVE 60mm
VISION TUBELESS VALVE 60mm
Mã Số: B21-32
500,000đ
50mm
VISION TUBELESS VALVE 50mm
VISION TUBELESS VALVE 50mm
Mã Số: B21-29
500,000đ
100mm
VISION TUBELESS VALVE 100mm
VISION TUBELESS VALVE 100mm
Mã Số: B21-22
600,000đ