Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước
Kích thước số
Thuộc tính

Xe đạp City

Sold outTransit
Xe đạp thành phố Reid Transit
Xe đạp thành phố Reid Transit
Mã Số: A04-77
7,000,000đ
Sold outEscape 1
Giant Escape 1 Disc - 2022
Giant Escape 1 Disc - 2022
Mã Số: A04-102
13,000,000đ
Sold outTabibitho
Xe đạp gấp Tabibitho Catapult
Xe đạp gấp Tabibitho Catapult
Mã Số: A03-6
10,000,000đ
FX 1
Xe Đạp Trek FX1 Disc
Xe Đạp Trek FX1 Disc
Mã Số: A04-80
13,900,000đ
Sold outCatina
Xe Đạp Jett Catina ( Không bao gồm giỏ xe)
Xe Đạp Jett Catina ( Không bao gồm giỏ xe)
Mã Số: A05-49
5,600,000đ
Sold outLaguna
Xe đạp thành phố Jett Laguna
Xe đạp thành phố Jett Laguna
Mã Số: A05-50
5,000,000đ
Ithink
XE ĐẠP GẤP GIANT ITHINK EXPRESSWAY 2021
XE ĐẠP GẤP GIANT ITHINK EXPRESSWAY 2021
Mã Số: A03-3
10,500,000đ
Sold outRoam 4
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH MTB GIANT ROAM 4 DISC – 2020
XE ĐẠP ĐỊA HÌNH MTB GIANT ROAM 4 DISC – 2020
Mã Số: A04-54
11,590,000đ
Sold outFastRoad
Xe đạp Touring Giant Fastroad SL3
Xe đạp Touring Giant Fastroad SL3
Mã Số: A04-52
19,590,000đ
Escape 2
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 2 Disc – Phanh Đĩa– 2021
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 2 Disc – Phanh Đĩa– 2021
Mã Số: A04-39
12,790,000đ
Escape 3
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 3 – 2021
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 3 – 2021
Mã Số: A04-40
9,790,000đ
Sold outJoker R61B
Xe Đạp Thành Phố Joker
Xe Đạp Thành Phố Joker
Mã Số: A04-26
6,800,000đ
Sold outEssence 20
Xe Đạp Thành Phố Essence 20inch
Xe Đạp Thành Phố Essence 20inch
Mã Số: A05-24
2,800,000đ
Sold outSolano
Xe Đạp Thành Phố Asama Solano Expert
Xe Đạp Thành Phố Asama Solano Expert
Mã Số: A04-10
6,800,000đ
Essence 24
"Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 24"""
Mã Số: A04-6
4,000,000đ
Essence 27
Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 27``
Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 27``
Mã Số: A04-8
4,100,000đ