Tìm kiếm
Thương hiệu
 
Thuộc tính

Bánh xe đề xe đạp

Pulley 8000/8050
Shimano Ultegra Rd-8000/8050 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Ultegra Rd-8000/8050 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-73
400,000đ
Pulley 9100/9150
Shimano Dura Ace Rd-9100/9150 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Dura Ace Rd-9100/9150 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-57
680,000đ
Pulley 9000/9070
Shimano Dura Ace Rd-9000/9070 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Dura Ace Rd-9000/9070 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-72
750,000đ
Sold outPulley 5800
Shimano 105 Rd-5800 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano 105 Rd-5800 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-55
240,000đ
Pulley 6800/6870
Shimano Ultegra Rd-6800/6870 Wheel Pulley Set 11 Speed
Shimano Ultegra Rd-6800/6870 Wheel Pulley Set 11 Speed
Mã Số: B00-56
400,000đ