Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
 

Linh kiện khác

V4041
670-0124000030  Plastc Top Cap for Metron 5D bars Matt black; V4041
670-0124000030 Plastc Top Cap for Metron 5D bars Matt black; V4041
Mã Số: B00-140
300,000đ
For Emonda
Dropout ( móc cùi đề ) Trek; Hanger Emonda ALR/SL; Non-W315464
Dropout ( móc cùi đề ) Trek; Hanger Emonda ALR/SL; Non-W315464
Mã Số: B00-133
600,000đ
Sold outMW037-ML539
Vision Armrest Stack Spacers Kit With Spacer Bolts; Mw037-Ml539
Vision Armrest Stack Spacers Kit With Spacer Bolts; Mw037-Ml539
Mã Số: B00-85
1,400,000đ
Sold out0
Ergodymanic Shift Lever Assembly Right;Red 13/22
Ergodymanic Shift Lever Assembly Right;Red 13/22
Mã Số: B00-76
1,500,000đ
H2307-3503
FSA Polycarbonate 5Mm Head Spacer Box 7 Color
FSA Polycarbonate 5Mm Head Spacer Box 7 Color
Mã Số: B00-22
150,000đ
E0535/37 27.2
FSA E0535/37 27.2-31.6 Di2 Seatpost Battery Adapter
FSA E0535/37 27.2-31.6 Di2 Seatpost Battery Adapter
Mã Số: B00-15
100,000đ
P5x Screw
Cerve`Lo P5X Bar Bolt Kit Screw
Cerve`Lo P5X Bar Bolt Kit Screw
Mã Số: B33-2
2,400,000đ
IS-2C-138 / 15mm
FSA Orbit Is-2C-138 1 1/8 - 1 3/8
FSA Orbit Is-2C-138 1 1/8 - 1 3/8
Mã Số: B00-25
1,300,000đ
IS-2C / 15mm
FSA Orbit Is-2C Headset 1 1/8
FSA Orbit Is-2C Headset 1 1/8
Mã Số: B00-24
1,400,000đ
H2169
FSA Headset No.42/48Cf  Ud Carbon 1 1/8 - 1.5
FSA Headset No.42/48Cf Ud Carbon 1 1/8 - 1.5
Mã Số: B00-17
800,000đ
For S3 R3 S5
Cervelo S5 R3 R5 Drop Out
Cervelo S5 R3 R5 Drop Out
Mã Số: B00-2
600,000đ
Metron
Vision Metron Spokes (1 Pcs)
Vision Metron Spokes (1 Pcs)
Mã Số: B00-70
300,000đ
Aerobar Kit
Specialized Aero Bar Fit Kit
Specialized Aero Bar Fit Kit
Mã Số: B00-64
1,640,000đ
MS150
FSA O-Ring For Mega Exo Spindle Ms150
FSA O-Ring For Mega Exo Spindle Ms150
Mã Số: B00-47
50,000đ
H2307-3502W
H2307B; Spacer White 1-1/8X10Mm W/FSA Logo
H2307B; Spacer White 1-1/8X10Mm W/FSA Logo
Mã Số: B00-21
20,000đ
H2307-3502TR
H2307B; Transparent Red Spacer 1-1/8X10Mm W/FSA Logo
H2307B; Transparent Red Spacer 1-1/8X10Mm W/FSA Logo
Mã Số: B00-20
20,000đ