Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước vỏ / ruột
 
Thuộc tính

Vỏ xe đạp

Trainer Tire
Vỏ Xe Tacx chuyên dụng cho máy tập 700x23
Vỏ Xe Tacx chuyên dụng cho máy tập 700x23
Mã Số: B19-122
1,300,000đ
Pro One TT TL
Vỏ Xe Đạp Schwalbe Pro One TT 700x25c
Vỏ Xe Đạp Schwalbe Pro One TT 700x25c
Mã Số: B19-116
1,750,000đ
Sold outGP5000TL
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Continental GP5000TL 700x32
Vỏ Xe Đạp Không Ruột Continental GP5000TL 700x32
Mã Số: B19-108
1,950,000đ
GP5000STR
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x30
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x30
Mã Số: B19-110
2,000,000đ
GP5000STR
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x28
Vỏ Xe Không Ruột Continental Grand Prix 5000S 700x28
Mã Số: B19-109
2,000,000đ
Marathon
Vỏ Schwable Marathon Plus
Vỏ Schwable Marathon Plus
Mã Số: B19-69
650,000đ
Marathon
Vỏ Schwable Marathon 26x2.0
Vỏ Schwable Marathon 26x2.0
Mã Số: B19-76
700,000đ
Sold outMike
Vỏ Schwalbe Mad Mike 20x2.125
Vỏ Schwalbe Mad Mike 20x2.125
Mã Số: B19-80
300,000đ
Cruiser Plus
Vỏ Schwable Cruiser Plus 700X35
Vỏ Schwable Cruiser Plus 700X35
Mã Số: B19-70
500,000đ
Sold out0
Vỏ Schwalbe Racing Ralph Tubeless 29x2.25
Vỏ Schwalbe Racing Ralph Tubeless 29x2.25
Mã Số: B19-61
1,300,000đ
Pro One TL
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Vỏ Schwable Pro One Tubeless 650x23B (27.5x1)
Mã Số: B19-65
1,650,000đ
Marathon Plus
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour 700x35C
Vỏ Schawable Marathon Plus Tour 700x35C
Mã Số: B19-62
950,000đ
0
Vỏ Taiwan 26x1.75
Vỏ Taiwan 26x1.75
Mã Số: B19-21
280,000đ
0
Vỏ Taiwan 20x1.5
Vỏ Taiwan 20x1.5
Mã Số: B19-20
165,000đ
Sold outStreetpac
Vỏ Impac Streetpac 700x35
Vỏ Impac Streetpac 700x35
Mã Số: B19-92
220,000đ
Sold outSmartpac
Vỏ Impac Smartpac 29x2.1
Vỏ Impac Smartpac 29x2.1
Mã Số: C08-43
300,000đ