Tìm kiếm
Thương hiệu
 
Thuộc tính

Cùi đề trước / Sang dĩa xe đạp

Sold outFD-R9250
Biến Tốc Trước (Sang Dĩa) Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250 2x12-speed
Biến Tốc Trước (Sang Dĩa) Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250 2x12-speed
Mã Số: B06-22
8,500,000đ
FD-R8150
Biến Tốc Trước Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 2x12speed
Biến Tốc Trước Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 2x12speed
Mã Số: B06-23
5,500,000đ
0
Sram Red Etap Spare Parts Kit cho biến tốc trước
Sram Red Etap Spare Parts Kit cho biến tốc trước
Mã Số: B06-17
600,000đ
Sold outY5ZS22000
Shimano Y5ZS22000 Front Derailleur Cup
Shimano Y5ZS22000 Front Derailleur Cup
Mã Số: B00-127
100,000đ
FD-R7000
Shimano 105 Fd-7000 Front Derailluer
Shimano 105 Fd-7000 Front Derailluer
Mã Số: B06-11
1,200,000đ
Skid Plate 9100
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace R9100
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace R9100
Mã Số: C00-23
90,000đ
Skid Plate 5801/8000
Shimano Kit Kid Plate For Ultegra R8000
Shimano Kit Kid Plate For Ultegra R8000
Mã Số: C00-22
80,000đ
Skid Plate 9000
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace 9000
Shimano Kit Kid Plate For Dura-Ace 9000
Mã Số: C00-21
90,000đ
Skid Plate 5800/6800
Shimano Kit Kid Plate For 105 (5800/6800)
Shimano Kit Kid Plate For 105 (5800/6800)
Mã Số: C00-20
60,000đ
FD-R8050
Shimano Ultegra R8050 Di2 Front Derailleur
Shimano Ultegra R8050 Di2 Front Derailleur
Mã Số: B06-6
5,700,000đ
FD-R8000
Shimano Ultegra R8000 Front Derailleur
Shimano Ultegra R8000 Front Derailleur
Mã Số: B06-9
1,600,000đ
Sold outFD-R9100
Shimano 9100 Front Derailleur
Shimano 9100 Front Derailleur
Mã Số: B06-7
3,500,000đ
FD-R9150
Shimano Dura Ace Di2 Front Deraillur 9150
Shimano Dura Ace Di2 Front Deraillur 9150
Mã Số: B06-8
9,000,000đ
Sold outFD-R6800
Shimano Ultegra 6800 Front Derailleur
Shimano Ultegra 6800 Front Derailleur
Mã Số: B06-4
1,300,000đ