Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
 
Thuộc tính

Tay nghỉ & Phụ Kiện Tay Nghỉ xe đạp

Metron 5D mini
Tay Nghỉ Vision Metron 5D ACR Mini CLIP-ON
Tay Nghỉ Vision Metron 5D ACR Mini CLIP-ON
Mã Số: B15-133
5,250,000đ
Neo Ergo 45AR
Tay Nghỉ Profile Design Neosonic Ergo 45AR
Tay Nghỉ Profile Design Neosonic Ergo 45AR
Mã Số: B15-119
3,900,000đ
Clip On JS
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JS
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JS
Mã Số: B15-72
3,500,000đ
Sold outClip On JB
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JB
Tay nghỉ VISION TriMax Clip-On JB
Mã Số: B15-89
3,500,000đ
Wing 10A
Profile Design Wing/10a Base Bar Wing/10A
Profile Design Wing/10a Base Bar Wing/10A
Mã Số: B15-66
2,200,000đ
Extension 35C
Profile Design 35C Carbon Extensions Aerobar 400mm
Profile Design 35C Carbon Extensions Aerobar 400mm
Mã Số: B15-79
4,000,000đ
Sold outExtension 35A
Profile Design 35A  Extensions 40mm
Profile Design 35A Extensions 40mm
Mã Số: B15-68
1,200,000đ
Clip On JS
Tay Nghỉ Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On JS-Bend
Tay Nghỉ Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On JS-Bend
Mã Số: B15-70
5,500,000đ
Clip On J
Tay Nghỉ Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On J-Bend
Tay Nghỉ Vision Trimax Carbon Adjustable Clip On J-Bend
Mã Số: B15-88
5,500,000đ
Trimax Base
VISION TRIMAX CARBON BASE BAR
VISION TRIMAX CARBON BASE BAR
Mã Số: B15-71
5,800,000đ
TFE Pro V203
Tay Nghỉ Vision Metron TFE Pro  METRON TFE PRO
Tay Nghỉ Vision Metron TFE Pro METRON TFE PRO
Mã Số: B15-90
8,800,000đ
MS057
Đệm tay nghĩ Vison Pads ; MS057 sử dụng cho Aerobar Vision TFE Pro
Đệm tay nghĩ Vison Pads ; MS057 sử dụng cho Aerobar Vision TFE Pro
Mã Số: B00-137
2,300,000đ
Svet R
Profile Design Svet R Base Bar
Profile Design Svet R Base Bar
Mã Số: B15-61
6,800,000đ
Barket Riser Kit
Aerobar Bracket Riser Kit (Spacer)
Aerobar Bracket Riser Kit (Spacer)
Mã Số: B00-95
950,000đ
Sonic Ergo 50A
Tay Nghỉ Profile Design Sonic Ergo 50A
Tay Nghỉ Profile Design Sonic Ergo 50A
Mã Số: B15-60
3,800,000đ
Extension 4525A
Tay nghỉ Profile Design 4525A Aluminum Extensions
Tay nghỉ Profile Design 4525A Aluminum Extensions
Mã Số: B15-56
1,200,000đ