Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
 
Thuộc tính

Yên xe đạp

Argo-R3
Yên Xe Đạp Fizik Tempo Argo R3
Yên Xe Đạp Fizik Tempo Argo R3
Mã Số: B17-79
3,900,000đ
Sold outPS 2.0
Yên Xe Đạp Adamo ISM PS2.0
Yên Xe Đạp Adamo ISM PS2.0
Mã Số: B17-77
5,600,000đ
Sold outAeolus Elite
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Elite
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Elite
Mã Số: B17-74
3,700,000đ
Sold outPower Expert
27116-1505 yên Specialized POWER EXPERT
27116-1505 yên Specialized POWER EXPERT
Mã Số: B17-22
4,500,000đ
Sold outRomin Mimic Expert
Yên Specialized Romin Evo Expert with MIMIC
Yên Specialized Romin Evo Expert with MIMIC
Mã Số: B17-71
4,500,000đ
Sold outPower Arc
Yên Specialized Power Arc Expert
Yên Specialized Power Arc Expert
Mã Số: B17-19
4,500,000đ
Sold outSW Power Mirror
Yên Specialized S-Works Power With Mirror
Yên Specialized S-Works Power With Mirror
Mã Số: B17-68
13,500,000đ
Sold outAeolus Comp
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Comp
Yên xe đạp Bontrager Aeolus Comp
Mã Số: B17-69
2,300,000đ
Power Mimic Expert
Yên Xe Đạp Specialized Power Expert With Mimic
Yên Xe Đạp Specialized Power Expert With Mimic
Mã Số: B17-40
4,500,000đ
Power Mimic Comp
Yên Xe Đạp Specialized Power Comp With Mimic
Yên Xe Đạp Specialized Power Comp With Mimic
Mã Số: B17-57
3,700,000đ
Sold outSW Power
Yên Xe Đạp Specialized S-Works Power With Mimic 155mm
Yên Xe Đạp Specialized S-Works Power With Mimic 155mm
Mã Số: B17-56
6,500,000đ
Sold outPN 3.1
Yên xe đạp Adamo ISM PN3.1
Yên xe đạp Adamo ISM PN3.1
Mã Số: B17-4
4,500,000đ
Sold outPN 2.1
Yên Xe Đạp Adamo ISM PN2.1
Yên Xe Đạp Adamo ISM PN2.1
Mã Số: B17-2
4,800,000đ
Sold outAliante R1 VS
Yên Xe Đạp Fizik Aliante R1 Vs Evo-L
Yên Xe Đạp Fizik Aliante R1 Vs Evo-L
Mã Số: B17-7
4,000,000đ
PN 1.0
Yên Xe Đạp Adamo ISM PN1.0
Yên Xe Đạp Adamo ISM PN1.0
Mã Số: B17-1
5,900,000đ
Sold outRuby Expert
Yên Xe Đạp Specialized Ruby Expert Gel Saddle (Women)
Yên Xe Đạp Specialized Ruby Expert Gel Saddle (Women)
Mã Số: B17-34
3,000,000đ