Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước
Kích thước số
 
Thuộc tính

Xe đạp City / Touring

Sold outEscape 1
Giant Escape 1 Disc - 2022
Giant Escape 1 Disc - 2022
Mã Số: A04-102
13,000,000đ
Escape 1
GIANT ESCAPE 1 DISC 2022
GIANT ESCAPE 1 DISC 2022
Mã Số: A04-71
17,990,000đ
Escape 2
GIANT Escape 2 DISC - 2020
GIANT Escape 2 DISC - 2020
Mã Số: A04-68
10,790,000đ
Sold outFastRoad
Xe đạp Touring Giant Fastroad SL3
Xe đạp Touring Giant Fastroad SL3
Mã Số: A04-52
19,590,000đ
Escape 2
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 2 Disc – Phanh Đĩa– 2021
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 2 Disc – Phanh Đĩa– 2021
Mã Số: A04-39
12,790,000đ
Escape 3
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 3 – 2021
Xe Đạp Đường Phố Touring Giant Escape 3 – 2021
Mã Số: A04-40
9,790,000đ
Essence 24
Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 24``
Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 24``
Mã Số: A04-6
4,000,000đ
Essence 27
Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 27``
Xe Đạp Thành Phố Asama Essence 27``
Mã Số: A04-8
4,100,000đ