Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước vỏ / ruột
 
Thuộc tính

Ruột Xe Đạp

0
Ruột Xe Đạp Maxxis 700x23/32 80mm
Ruột Xe Đạp Maxxis 700x23/32 80mm
Mã Số: B20-57
170,000đ
0
Ruột Xe Đạp Maxxis 700x23/32 60mm
Ruột Xe Đạp Maxxis 700x23/32 60mm
Mã Số: B20-56
150,000đ
0
Ruột xe Đạp Maxxis 700x23/32 48mm
Ruột xe Đạp Maxxis 700x23/32 48mm
Mã Số: B20-55
150,000đ
0
Ruột Xe Đạp Tubolito (siêu nhẹ)
Ruột Xe Đạp Tubolito (siêu nhẹ)
Mã Số: B20-33
800,000đ
Sold out
Ruột Xe Đạp Tubolito S-Tubo
Ruột Xe Đạp Tubolito S-Tubo
Mã Số: B20-35
850,000đ
0
Ruột Xe Đạp Deli
Ruột Xe Đạp Deli
Mã Số: B20-9
100,000đ
Sold out0
Ruột Xe Đạp Continental 20x1.5
Ruột Xe Đạp Continental 20x1.5
Mã Số: B20-4
180,000đ
0
Ruột Xe Đạp Deli 700x23 80mm
Ruột Xe Đạp Deli 700x23 80mm
Mã Số: B20-15
140,000đ
0
Ruột Xe Đạp Deli 700x23
Ruột Xe Đạp Deli 700x23
Mã Số: B20-13
120,000đ
Conti 80mm
Ruột Xe Đạp Continental 80mm
Ruột Xe Đạp Continental 80mm
Mã Số: B20-7
220,000đ
Conti 42mm
Ruột Xe Đạp Continental 42mm
Ruột Xe Đạp Continental 42mm
Mã Số: B20-5
200,000đ
Conti 60mm
Ruột Xe Đạp Continental 60mm
Ruột Xe Đạp Continental 60mm
Mã Số: B20-6
200,000đ