Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước (mm)
Kích thước linh kiện
 
Thuộc tính

Ghi đông

Metron 5D ACR
VISION METRON 5D ACR INTEGRATED 3K
VISION METRON 5D ACR INTEGRATED 3K
Mã Số: B15-135
15,600,000đ
-25%
2ND ghidong Bontrager Elite IsoZone VR-CF Road Handlebar 440mm
2ND ghidong Bontrager Elite IsoZone VR-CF Road Handlebar 440mm
Mã Số: B15-2ND-2
1,800,000đ 2,400,000đ
-42%
2ND ghidong Controltech EXL FL4 Compact Handlebar 420mm
2ND ghidong Controltech EXL FL4 Compact Handlebar 420mm
Mã Số: B15-2ND-1
2,000,000đ 3,500,000đ
Trimax Aero
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Ghi Đông Vision Trimax Aero
Mã Số: B15-100
1,900,000đ
Trimax SI
Bộ ghi đông tay nghỉ FSA VISION TRIMAX CARBON SI 013 AEROBAR
Bộ ghi đông tay nghỉ FSA VISION TRIMAX CARBON SI 013 AEROBAR
Mã Số: B15-62
14,900,000đ
Metron Aero
Ghi đông FSA VISION METRON AERO Carbon
Ghi đông FSA VISION METRON AERO Carbon
Mã Số: B15-87
9,900,000đ
185-0024055090
Ghi đông nhôm FSA Energy Super Compact
Ghi đông nhôm FSA Energy Super Compact
Mã Số: B15-82
2,350,000đ
ENG-ACR
Ghi đông FSA ENERGY COMPACT ALLOY
Ghi đông FSA ENERGY COMPACT ALLOY
Mã Số: B15-81
2,350,000đ
180-0042087030
GHI ĐÔNG FSA SL-K MTB CARBON RISER HANDLEBAR
GHI ĐÔNG FSA SL-K MTB CARBON RISER HANDLEBAR
Mã Số: B15-80
2,800,000đ
Ergo 14
Ghi Đông Gravel DARE Ergo14 carbon
Ghi Đông Gravel DARE Ergo14 carbon
Mã Số: B15-94
4,400,000đ
-10%-
3T REVO TEAM STEALTH AEROBARS CARBON
3T REVO TEAM STEALTH AEROBARS CARBON
Mã Số: B15-63
12,500,000đ 14,000,000đ
Trimax
Ghi Đông Nhôm FSA TriMax Compact
Ghi Đông Nhôm FSA TriMax Compact
Mã Số: B15-84
1,500,000đ
SLK
Ghi Đông SL-K COMPACT CARBON
Ghi Đông SL-K COMPACT CARBON
Mã Số: B15-83
5,000,000đ
E0631
670-0127000110  Cover for Metron 5D EPS and Di2-3P/5P w/Bolts;E0631
670-0127000110 Cover for Metron 5D EPS and Di2-3P/5P w/Bolts;E0631
Mã Số: B00-136
300,000đ
-14%EXL-FL4
Ghi đông Controltech Exl Fl4 Ud Compact RA-526 - carbon
Ghi đông Controltech Exl Fl4 Ud Compact RA-526 - carbon
Mã Số: B15-57
3,000,000đ 3,500,000đ
-21%Plasma
Ghi đông FSA Plasma Integrated (420mmx110mm)
Ghi đông FSA Plasma Integrated (420mmx110mm)
Mã Số: B15-14
9,000,000đ 11,500,000đ