Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước vỏ / ruột

Ruột Xe

-17%
Ruột Xe Maxxis 700x23/32 80mm
Ruột Xe Maxxis 700x23/32 80mm
Mã Số: B20-57
140,000đ 170,000đ
-20%
Ruột Xe Maxxis 700x23/32 60mm
Ruột Xe Maxxis 700x23/32 60mm
Mã Số: B20-56
120,000đ 150,000đ
-20%
Ruột xe Maxxis 700x23/32 48mm
Ruột xe Maxxis 700x23/32 48mm
Mã Số: B20-55
120,000đ 150,000đ
Tubolito Road Inner Tube
Tubolito Road Inner Tube
Mã Số: B20-33
800,000đ
Sold out
Tubolito S-Tubo-Road-700C
Tubolito S-Tubo-Road-700C
Mã Số: B20-35
850,000đ
Deli 27.5X1.75/2.125 Av 48Mm Tube
Deli 27.5X1.75/2.125 Av 48Mm Tube
Mã Số: B20-12
100,000đ
Deli 26X1.75
Deli 26X1.75
Mã Số: B20-10
100,000đ
Ruột Xe Đạp Deli Tube
Ruột Xe Đạp Deli Tube
Mã Số: B20-9
100,000đ
Sold out
Continental 20X1.5 Tube
Continental 20X1.5 Tube
Mã Số: B20-4
180,000đ
Deli Tube 700X23 80Mm
Deli Tube 700X23 80Mm
Mã Số: B20-15
140,000đ
Deli Tube 700X23
Deli Tube 700X23
Mã Số: B20-13
120,000đ
Continental 80Mm
Continental 80Mm
Mã Số: B20-7
220,000đ
Inner Tube Race 28 S42 (18_25)
Inner Tube Race 28 S42 (18_25)
Mã Số: B20-5
200,000đ
Continental Race 28-60Mm
Continental Race 28-60Mm
Mã Số: B20-6
200,000đ