Tìm kiếm

Tay lắc

Shimano St-R9180 + Bbr9170 + Bh90 (Pari )
Mã Số: B04-32+33
10,350,000đ
Sold out
Shimano St-R4700 Shifter - Tay Lắc Shimano R4700
Shimano St-R4700 Shifter - Tay Lắc Shimano R4700
Mã Số: B04-27
3,000,000đ
Shimano St-R7000 Shifter - Tay Lắc Shimano R7000
Mã Số: B04-34
4,500,000đ
Shimano Dura-Ace ST-7971 Di2 Brake/Shifter
Mã Số: B04-13
7,500,000đ
Sold out
Shimano Dura-Ace Di2 St-R9170 Shifter/Hydraulic Brake Lever
Shimano Dura-Ace Di2 St-R9170 Shifter/Hydraulic Brake Lever
Mã Số: B04-12
24,500,000đ
Control-Tech TT Lever TTL02 AL6061
Mã Số: B04-1
1,350,000đ
Shimano Ultegra Di2 6870 Shifter
Mã Số: B04-6
6,700,000đ
Sold out
Shimano Ultegra Di2 R8070 Hydraulic Disc Brake Shiffter
Shimano Ultegra Di2 R8070 Hydraulic Disc Brake Shiffter
Mã Số: B04-22
15,000,000đ
Shimano Ultegra Di2 R8050 Shiffter
Mã Số: B04-21
8,000,000đ
Vision Trimax Aeron Brake
Mã Số: B04-26
1,150,000đ
Shimano Dura-Ace Str9160 Shifter
Mã Số: B04-25
8,700,000đ
Shimano Ultegra St8060 Shifter
Mã Số: B04-24
7,300,000đ