Tìm kiếm
Thương hiệu
Thuộc tính
Thuộc tính

Tay lắc

CV9170
Bao Tay Lắc Shimano Dura - Ace R9170
Bao Tay Lắc Shimano Dura - Ace R9170
Mã Số: B36-12
600,000đ
Sold outCV9070
Bao Tay Lắc Shimano Dura - Ace R9070
Bao Tay Lắc Shimano Dura - Ace R9070
Mã Số: B36-11
650,000đ
Sold outCV9000
Bao Tay Lắc Shimano Dura - Ace R9000 Bracket Cover
Bao Tay Lắc Shimano Dura - Ace R9000 Bracket Cover
Mã Số: B36-13
450,000đ
CV8070
Bao Tay Lắc Shimano Ultegra R8070 Bracket Cover
Bao Tay Lắc Shimano Ultegra R8070 Bracket Cover
Mã Số: B36-10
400,000đ
CV8050
Bao Tay Lắc Shimano Ultegra R8050 Bracket Cover
Bao Tay Lắc Shimano Ultegra R8050 Bracket Cover
Mã Số: B36-14
420,000đ
CV8000
Bao tay lắc Shimano Ultegra R8000
Bao tay lắc Shimano Ultegra R8000
Mã Số: B36-4
340,000đ
Plate Bolt ST8000-L
Mặt nạ tay lắc Shimano ST-R8000
Mặt nạ tay lắc Shimano ST-R8000
Mã Số: B00-132
300,000đ
Plate Bolt ST9100-L
Mặt nạ tay lắc Shimano ST-R9100
Mặt nạ tay lắc Shimano ST-R9100
Mã Số: B00-129
400,000đ
Y0C698030
Shimano Y0C698030 Shifter Screw
Shimano Y0C698030 Shifter Screw
Mã Số: B00-126
120,000đ
Athena
Tay lắc Campagnolo Athena ErgoPower Carbon Shifter Lever; 11 Speed
Tay lắc Campagnolo Athena ErgoPower Carbon Shifter Lever; 11 Speed
Mã Số: B04-44
6,500,000đ
ST-R7020
Shimano 105 ST-R7020+BR-R7070 2x11-speed Disc Brake Set
Shimano 105 ST-R7020+BR-R7070 2x11-speed Disc Brake Set
Mã Số: B04-41
13,000,000đ
Sold outST-R9120
Shimano Dura-Ace ST-R9120 / BR-R9170 Flat Mount Hydraulic Disc-Brake Set - Tay lắc STR9120
Shimano Dura-Ace ST-R9120 / BR-R9170 Flat Mount Hydraulic Disc-Brake Set - Tay lắc STR9120
Mã Số: B04-49
18,000,000đ
ACKT01
Tay thắng Profile Design 3One Carbon
Tay thắng Profile Design 3One Carbon
Mã Số: B04-42
2,900,000đ
ST9180
Cặp tay lắc Shimano Dura Ace Di2 ST-R9180 + BR-R9270 + BH90 cho xe TT
Cặp tay lắc Shimano Dura Ace Di2 ST-R9180 + BR-R9270 + BH90 cho xe TT
Mã Số: B04-70
26,000,000đ
ST-R4700
Shimano St-R4700 Shifter - Tay Lắc Shimano R4700
Shimano St-R4700 Shifter - Tay Lắc Shimano R4700
Mã Số: B04-27
4,200,000đ
ST-R7000
Shimano St-R7000 Shifter - Tay Lắc Shimano R7000
Shimano St-R7000 Shifter - Tay Lắc Shimano R7000
Mã Số: B04-34
5,100,000đ