Tìm kiếm
Thương hiệu
Kích thước
 
Thuộc tính

Khung sườn

GFX
Sườn xe Gravel Dare GFX disc (màu customize)
Sườn xe Gravel Dare GFX disc (màu customize)
Mã Số: B01-100
49,000,000đ
MR1S-DB
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Đĩa (Màu Customize)
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Đĩa (Màu Customize)
Mã Số: B01-115
46,000,000đ
MA-AFO
Sườn Xe Đạp Road Dare MA - AFO
Sườn Xe Đạp Road Dare MA - AFO
Mã Số: B01-123
69,000,000đ
GFX
Sườn xe Gravel Dare GFX disc (Màu cơ bản)
Sườn xe Gravel Dare GFX disc (Màu cơ bản)
Mã Số: B01-90
46,000,000đ
MR1S-RB
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Gôm - Màu Color Ink
Khung Sườn Road Dare Mr1s - Thắng Gôm - Màu Color Ink
Mã Số: B01-112
46,000,000đ
TSRF
Khung Sườn TT Dare TSRF Frameset (Màu Cơ Bản)
Khung Sườn TT Dare TSRF Frameset (Màu Cơ Bản)
Mã Số: B01-TSRF (S)
75,000,000đ
VSR
Khung Sườn Dare Vsru Aero Dynamic (Màu Cơ Bản)
Khung Sườn Dare Vsru Aero Dynamic (Màu Cơ Bản)
Mã Số: B01-60
59,000,000đ
VSR
Khung Sườn Dare Vsru Aero Dynamic (Màu Customize)
Khung Sườn Dare Vsru Aero Dynamic (Màu Customize)
Mã Số: B01-129
62,000,000đ
MR1S-RB
Khung Sườn Roed Dare Mr1s - Thắng Gôm (Màu Cơ Bản)
Khung Sườn Roed Dare Mr1s - Thắng Gôm (Màu Cơ Bản)
Mã Số: B01-39
43,000,000đ
Sold out
Khung sườn TT Dare Tsrf Frameset (Màu Customize)
Khung sườn TT Dare Tsrf Frameset (Màu Customize)
Mã Số: B01-TSRF (C)
78,000,000đ
MR1S-RB
Khung Sườn Road Dare Mr1s - thắng gôm (Màu Customize)
Khung Sườn Road Dare Mr1s - thắng gôm (Màu Customize)
Mã Số: B01-38
46,000,000đ
Sold out
Khung Sườn Chapter2 Rere - thắng Rim
Khung Sườn Chapter2 Rere - thắng Rim
Mã Số: B01-36
Liên hệ
TERE
Khung Sườn Chapter2 Tere - thắng Disc
Khung Sườn Chapter2 Tere - thắng Disc
Mã Số: B01-35
72,000,000đ
HURU
Khung Sườn Chapter2 Huru Matt & Gloss - thắng Disc
Khung Sườn Chapter2 Huru Matt & Gloss - thắng Disc
Mã Số: B01-37
81,500,000đ
E117
Khung sườn Argon18 E-117 Tri - thắng Rim
Khung sườn Argon18 E-117 Tri - thắng Rim
Mã Số: B01-62
40,000,000đ
-26%Kryon
Khung Sườn Kuota Kryon
Khung Sườn Kuota Kryon
Mã Số: B01-12
23,000,000đ 31,500,000đ